De ce Fridolin?

De ce Fridolin?
  • Limba și cultura germană sunt pilonul principal al școlii noastre. Ele formează temelia întregului proces de instruire și a relațiilor interpersonale.
  • Obiective ale educației noastre sunt multilingvismul, toleranța, precum și deschiderea către lume.
  • Elevii noștri sunt încurajați să se dezvolte ca individ și să acționeze responsabil față de societate și mediu.
  • Educația în cadrul școlii noastre se bazează pe respect reciproc, restabilirea demnității umane și manipularea responsabilă a resurselor naturale.
  • Actul instructiv educativ se bazează pe parteneriat și cooperare, fiind susținut de părinții și profesori.
  • Calitatea educației este asigurat de un proces continuu de evaluare și perfecționare a cadrelor didactice.
  • Elevii, părinții și cadrele didactice sunt parte a unei singure echipe.

Obiectivul nostru este ca printr-un curriculum complex elevii să atingă succesul școlar și să se dezvolte la nivel personal astfel încât să fie pregătiți pentru viața de după școală.