Cadre didactice

Cadre didactice

Cea mai importantă resursă pe care o punem la dispoziţia părinţilor este resursa umană. Putem afirma cu tărie că profesorii sunt persoane cu un nivel al limbii germane foarte ridicat și cu o experiență pedagogică de peste 15 ani în învățământ.

Dincolo de orice alt criteriu, cel mai important aspect în alegerea unei instituţii de învăţământ potrivită fiecărui copil, este persoana căreia i se va încredinţa copilul. Profesia didactică presupune luarea deciziilor privitoare la ceea ce se întâmplă în procesul de învățământ, declanșarea și întreținerea interesului elevilor, curiozității și dorinței lor pentru activitatea de învățare, conducerea şi îndrumarea acestora.

Plecând de la definiţia extinsă a principiului de profesor şi rolul dascălului în formarea şi dezvoltarea copiilor, cea mai mare investiţie a şcolii este de fapt echipa de profesori, aceasta fiind ceea ce ne recomandă. Colectivul nostru este unul închegat, format din persoane dedicate, calificate, cu o vastă experienţă în domeniul educaţiei, atât în învăţământul preşcolar cât şi cel primar, vorbitori nativi de limbă germană şi cu rezulate excepţionale.